­

Vesti

Zašto da upišem ovaj fakultet?

­
­

Kvalitet studijskih programa

Studijski programi koncipirani su po ugledu na programe vodećih svetskih univerziteta i fakulteta iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva.

 

­
­

Savremeni metodi izvođenja nastave

Metodi izvođenja nastave obezbeđuju proces suštinskog, a ne formalnog učenja.

 

­
­

Vrhunski predavači i eksperti iz prakse

Fakultet je utemeljen na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz oblasti ekonomije, biznisa i finansija.

 

­
­

Najbolja udžbenička literatura

Nastavni predmeti pokriveni su prevodima udžbenika iz kojih se uči na najboljim evropskim i američkim univerzitetima.

 

­
­

Razvijena međunarodna saradnja

Fakultet je uspostavio i razvio saradnju sa uglednim inostranim univerzitetima čime je obezbedio mogućnost razmene studenata.

 

­
­

Obavezne i obezbeđene prakse

U toku studija, svakom studentu obezbeđena je stručna praksa u trajanju od najmanje tri meseca u bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim organizacijama.    

 

STUDENT NA PRVOM MESTU!

BBA je prema istraživanju koje je sprovela iSerbia na osnovu anketiranja 5.169 studenata sa 76 privatnih i državnih fakulteta u Srbiji zauzela 3. mesto u kategoriji
''Odnos prema studentima''.

 

­