­

logo bba1

 Contact

 

Dana 13.10.2011.  godine u Wolfson Theatre, New Academic Building, London School of Economics, London, prof. Dr Ismail Musabegovic je učestovovao na panelu "Ekonomske perspektive Srbije". Učesnici panela,  izuzetni stručnjaci i naučnici iz oblasti politike i  ekonomije,  održali su predavanja na temu mnogobrojnih opcija izazova i mogućnosti sa kojima će se suočiti Srbija u bližoj budućnosti.  "Ekonomske perspektive Srbije" kao deo multukulturalne manifestacije Different Face of Serbia - dani alteranativne kulture, umetnosti i nauke na LSE organizovala je Srpska LSE Alumni Asocijacija i Fond za socijalne i ekonomske demokratske inicijative  - FOSDI. Predsedavajući panela je bio dr Svetozar Rajak (LSE) - profesor međunarodne istorije. Ostali učesnici su bili Sir Ivor Roberts - President of Trinity College, Oxford,  Laza Kekic, Economist Intelligence Unit, London, dr Nicholas Whyte, Independent Diplomat, Brussels, bivši direktor Međunarodne Krizne Grupe  i prof. dr Ismail Musabegovic, Beogradska Bankarska Akademija, sa temom Different Face of Serbia - Ekonomske persspektive.

13_okt_lse3Mr. Laza Kekec, dr Nicholas Whyte, dr Svetozar Rajak, Sir Ivor Roberts i prof. dr Ismail Musabegovic. 13_okt_lse4Njegova ekselencija ambasador Srbije u Londonu prof. dr Dejan Popovic
­