­

logo bba1

 Contact

 

Doktorska disertacija mr Radoja Zugica pod nazivom "Medjuzavisnost strukturnih promjena i efikasnosti investicija na primjeru Crne Gore" sa izvestajem komisije izlozena je na uvid javnosti u kabinetu 207.

 

 

­