­

logo bba1

 Contact

 

Predstavnici Univeziteta Vitez iz Travnika (BiH) prorektor prof. dr Vinko Kandžija i izvršni menadžer mr Senad Tatarević su 11. maja 2012. godine posetili naš fakultet i tom prilikom zaključili Ugovor o saradnji.

Ugovor predviđa razmenu studenata, nastavnika kao i rad na zajedničkim nastavnim i istraživačko-razvojnim projektima.

12maj ugunvitezPredstavnici Univerziteta Vitez, sa dekanom BBA, direktor IEN i saradnicima IEN     12 maj vitez 2Potpisivanje ugovora o saradnji

­