­

logo bba1

 Contact

 

Beogradska bankarska akademija u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka i

Ekonomskim Fakultetom iz Bratislave – Slovačka

Fakultetom za menadžment iz Karvine – Češka Republika

Fakultetom za menadžment iz Czestochova – Poljska 

Ekonomskim Fakultetom iz Miskolca – Mađarska i

Ekonomskim Fakultetom iz Košica - Slovačka,

organizuje medjunarodnu konferenciju

EKONOMSKE PERSPEKTIVE DRUGE DECENIJE XXI VEKA

- Kako izaći iz krize -

 Beogradska bankarska akademijia, 14. i 15. april 2010. godine.

Rok za dostavljanje referata napisanih na engleskom jeziku: 15. mart 2010. godine.

Referate slati na adresu: konferencija-v4@bba.edu.rs

Poziv za učešće

­