­

logo bba1

 Contact

 

Kompanija Manpower Srbija je u saradnji sa Fakultetom omogućila najboljim studentima besplatno pohađanje kurseva radi sticanja mekih veština i preporuka za zapošljavanje.

Manpower Srbija je globalna prestižna i vodeća kompanija koja pruža usluge zapošljavanja i profesionalnog napredovanja kroz veliki broj obuka i kurseva.

­