­

logo bba1

 Contact

 

Obaveštavamo javnost da je u utorak, 5. februara 2013. godine mr Sandra Kamenković odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza efekata ekonomske politike u Srbiji u periodu svetske ekonomske krize". Komisiju za za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik dekan prof. dr Hasan Hanić, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član prof. dr Nikola Fabris - Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet u Beogradu.

05 feb dokt 1Prof. dr Zoran Grubišić, prof. dr Nikola Fabris , Dekan prof. dr Hasan Hanić i kandidat mr Sadra Kamenković   05 feb dokt 2dr Sandra Kamenković

 

 

­