­

logo bba1

 Contact

 

U petak, 21. februara 2014. godine u 18 časova u Aero klubu, u prisustvu preko 150 stručnjaka iz oblasti osiguranja (direktora i drugih rukovodilaca osiguravajućih kompanijai banaka, naučnih radnika i univerzitetskih profesora) iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije i predstavnika šire javnosti (predstavnika centralnih banaka, vlada, ambasada i drugih uglednih institucija i organizacija) održana je promocija monografije Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941 godine, čiji je suizdavač Beogradska bankarska akademija.

Autori ove monografije su dr Zdravko Petrović, redovni profesor na predmetu pravo osiguranja na univerzitetima "Sigmund Frojd" iz Beča i Mediteran iz Podgorice, dr Vladimir Čolović, redovni profesore i naučni savetnik na Institut za uporedno pravo iz Beograda i dr Duško Knežević docent na katedri za finansije na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

O monografiji su govorili prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA, prof. dr Vladimir Čolović direktor Instituta za uporedno pravo,  dr Wolfgang Rohrbach redovni profesor Ekonomskog fakulteta univerziteta u Beča, recezent monografije i autori -  Zdravko Petrović,  Vladimir Čolović i  Duško Knežević.

21 feb isto1Govornici na promociji 21 feb isto2Autori i recezent
 21 feb isto3Autori Knežević i Petrović sa gostima  21 feb isto4Prisutni na promociji

­