­

logo bba1

 Contact

 

Saradnik u nastavi na BBA Milena Lazić, odbranila je svoj master rad na temu  "Režimi deviznih kurseva sa osvrtom na režim deviznog kursa koji se primenjuje u Srbiji", 17.9.2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

17 sep lazic1Prof. dr Nikola Fabris, mr Milena Lazić, mentor prof. dr Aleksandar Živković i prof. dr Hasan Hanić     17 sep lazic2Msc Milena Lazić

­