­

logo bba1

 Contact

 

Dana, 20. maja 2008. godine predavanje iz oblasti savremenih medjunarodnih ekonomskih odnosa za studente BBA i zaposlene u IEN i BBA održao je profesor dr Ljubiša Adamović.

Prof. Adamović je jedan od najvećih eksperata iz oblasti medjunarodnih ekonomskih odnosa i dugogodišnji profesor na Florida State University in Tellahassee, kao i redovni profesor u penziji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Prof. dr Ljubiša Adamović Studenti BBA
­