­

logo bba1

 Contact

 

Predstavnici NASD-a Nick Bannister i Bea Benkov posetili su naš fakultet 13. i 14. septembra 2006. godine. U razgovoru sa rukovodstvom Fakulteta i nastavnicima razmatrane su mnoge mogućnosti buduće saradnje.

Dekan prof. dr Hasan Hanić, dr Ismail Musabegović i predstavnici NASD Bea Benkova i Nick Bannister   Radni sastanak prodekana prof. dr Dejana Erića sa predstavnicima NASD
     
Prodekan prof. dr Dejan Erić, predsenik komisije za HOV Milko Štimac, predstavnici NASD Bea Benkova i Nick Bannister   Predstanici NASD Bea Benkova, Nick Bannister i prodekan prof. dr Dejan Erić
­