­

logo bba1

 Contact

 

Mr Duško Knežević, asistent Beogradske Bankarske Akademije,  odbranio je 26. juna 2010. doktorsku disertaciju "Pravne i ekonomske pretpostavke održivosti sistema penzijskog osiguranja" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu: prof. dr Dejan Popović, mentor, prof. dr Mirko Vasiljević, predsednik Komisije i dr Jelena Kočović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

­