­
Odbrana doktorske disertacije kandidata Jovane Žugić pod nazivom "Međuzavisnost makroekonomske stabilnosti zemlje i njene otvorenosti prema globalnim finansijskim tokovima na primjeru Crne Gore" zakazana je za ponedeljak, 23. septembar 2019. godine u 13:30 časova. 
 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i prof. dr Zoran Đikanović, član. 
­