­

Novu Upravu Fakulteta čine:

- doc. dr Duško Knežević predsednik Saveta

- prof. dr Ismail Musabegović potpredsednik Saveta

- prof. dr Hasan Hanić dekan

- prof. dr Zoran Grubišić prodekan za naučno-istraživački rad

- doc. dr Mališa Đukić prodekan za nastavu

­