­

Doktorska disertacija mr Valentine Ivanović pod nazivom "Novi pristupi finansijskom restruktuiranju crnogorskih kompanija kao preduslov održivog razvoja" sa izveštajem komisije, stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).

 

­