­

Dana, 6. juna 2009. godine u hotelu Bosna održan je stručni seminar «Mogućnosti i razvoj osiguranja u svijetlu aktuelnog zakona o osiguranja». Organizatori seminara su bili Udruženje ekonomista Republike Srpske (SWOT) i Beogradska bankarska akademija (BBA) uz pokroviteljsto Agencija za osiguranje Republike Srpske.

jun6_bluka1Radno predsedništvo skupa i predavači jun6_bluka2Polaznici seminara, top menadžeri osiguravajućih društava u Republici Srpskoj

 

Učesnici seminara su bili direktori i top menadžeri društava za osiguranje Republike Srpske. Predavači su bili gospodja Branka Bodroža, predsednica Upravnog odbora Agencije za osiguranje RS, gospodja Božana Šljivar, direktor Agencije, prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, doc. dr Mladenka Balaban, profesor BBA i gospodja Jelena Popović, ovlašćeni interni revizor Raiffeisen Banke Beograd.

 

jun6_bluka3Prof. dr Dejan Erić na predavanju jun6_bluka4Dr Mladenka Balaban na predavanju

jun6_bluka5.mGospodja Branka Bodroža, prof. Erić, dr Mladenka Balaban i gospodja Božana Šljivar

­