­

Obavestavamo javnost da je u sredu 8. maja u 12 časova  odbranjena  doktorske disertacije Valentine Ivanović, direktora za finansije  Centralne banke Crne Gore, pod nazivom " Novi pristupi finansijskom restruktuiranju crnogorskih kompanija kao preduslov održivog razvoja". Komisija za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBa predsednik prof. dr Zvonko Brnjas, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član prof. dr Nikola Fabris - Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet u Beogradu.

8 maj komisijaProf. dr Zvonko Brnjas, prof. dr Zoran Grubišić, dr Valentina Ivanović i prof. dr Nikola Fabris 8 maj kandidatdr Valentina Ivanović

 

­