­

U petak, 3. jula 2009. godine, predstavnici Beogradske bankarske akademije i Instituta ekonomskih nauka prisustvovali su raspravi o Nacrtu zakona o tržištu hartija od vrednosti koje je organizovala Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, Udruženjem finansijskih organizacija i Komisijom za hartije od vrednosti.

 

Najvažnije izmene predviđene Nacrtom predstavili su gospođa Zorica Dunović - Ministarstvo finansija RS, gospodin Dušan Bajec - Komisija za hartije od vrednosti, gospođa Lidija Seskar – Beogradska berza, gospođa Ana Jolović - Centar za slobodno tržište, moderator je bio gospodin Branislav Jorgić - BDD Jorgić; broker.

 

jul3_pkbg1Učesnici rasprave jul3_pkbg2Aleksandar Zdravković, mr Aleksandra Bradić-Martinović, Ana Jolović i mr Saša Stefanović
­