­

U okviru TEMPUS programa Bojana Radovanović i Draško Nikolić, istraživači pripravnici sa Instituta ekonomskih nauka i mr Ivana Simeunović i Mr Đuro Đurić, sa Beogradske bankarske akademije, boravili su na dvonedeljnom stručnom usavršavanju na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu.

jul_saa1 Mladi saradnici IEN i BBA sa prof. Giuseppe Dutto i gospođa Simonetta Cozzi jul_saa2Draško Nikolić i Bojana Radovanović

jul_saa3Mr Đuro Đurić

jul_saa4Mr Đuro Đurić i Draško Nikolić

jul_saa5Prof. Zvonko Brnjas, mr Ivana Simeunović i Bojana Radovanović na SAA jul_saa6Mr Ivana Simeunović, Draško Nikolić i Mr Đuro Đurić na SAA

 

Mr Ivana Simeunović ostvarila je uspešnu saradnju sa prof. Ugo Merlone, profesorom primenjene matematike i statistike Univerziteta u Torinu. Bojana Radovanović je u poseti Ekonomskom fakultetu i Centru regionalne uprave regiona Piemonte imala priliku da se sretne sa Dott. Sergio Rolando, direktorom odeljenja kontrole upravljanja regiona Piemonte i prof. Massimo Pollifroni, profesorom Ekonomskog fakulteta.  Draško Nikolić je imao sastanak sa prof. Danny de Angelis na Ekonomskom fakultetu, stručnjakom iz oblasti private equity i venture capital. Dekan Fakulteta za menadžment, prof. Valter Cantino i prof. Giuseppe Dutto primili su mr Đuru Đurića, koji je takođe ostvario saradnju sa profesorima prava Univerziteta u Torinu: prof. Cristina Barettini, prof. Oreste Calliano i prof. Luciano Quattrocchio.

jul_saa7Mr Ivana Simeunović i prof. Ugo Merlone

jul_saa8Mr Ivana Simeunović na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Torinu

jul_saa9Dott. Sergio Rolando, Bojana Radovanović i prof. Massimo Pollifroni jul_saa10Mladi saradnici u poseti Torinu

 

 

 

 

 

­