­

Na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Ministarstvo prosvete Republike Srbije izdalo je 23.09.2009. godine Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerziteta Union, dozvolu za rad br. 612-00-00794/2009-04.

dozvola 1Dozvola za rad prva strana dozvola 2Dozvola za rad druga strana

 

­