­

Na Corvinus univerzitetu u Budimpešti dana 18. septembra 2008. godine održana je treća godišnja skupština mreže istraživača iz oblasti preduzetništva i upravljanja malim i srednjim preduzećima - ERENET. Skup je otvorio prof. dr Tamas Meszaros, rektor Corvinus univerziteta koji je istakao značaj saradnje naučnih radnika iz zemalja u regionu.

 

Rektor univerziteta Corvinus prof. dr Tamas Meszaros otvara godišnju skupštinu, u društvu prof. dr Antal Szabo, naučni direktor ERENET i Tina Sommer, predsednik Evropske alijanse malog biznisa (European Small Business Alliance - ESBA)

 

 

Na skupu je učestvovalo više od 40 predstavnika članova ERENETA. Program rada je obuhvatao pregled dosadašnjih rezultata kao i planove za narednu godinu. Predstavnik IEN/BBA bio je direktor Instituta prof. dr Dejan Erić.

 

Prof. dr Antal Szabo, naučni direktor ERENET, Dieter Ibielski, počasni član ERENET i prof. Erić

 

 

­