­

Dr Attila Patheo, vanredni profesor na Corvinus Univerzitetu, Budimpešta, održao je predavanje u utorak, 18.03.2008. na predmetu Strategijski menadžment na temu "Strategijski menadžment Mađarskih kompanija".

 

Prof. dr Attila Patheo Prof. dr Attila Patheo, prof. dr Dejan Erić i dr Ivan Stošić
­