­

Dekan BBA, prof. dr Hasan Hanić, posetio je 15. marta 2008. godine Ekonomski fakultet u Sarajevu.

 

Prof. dr Besim Ćulahović, direktor za međunarodnu saradnju EFS, prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA i prof. dr Muriz Čičić, dekan EFS Prof. Čičić, dekan EFS, prof. Dutto, Univerzitet u Torinu i prof. Hanić, dekan BBA na večeri u Sarajevu
­