­
Galerija fotografija sa uvodnog predavanja povodom početka školske 2006/07. godine  - 18. septembar 2006.
Pozdravni govor dekana prof. dr Hasana Hanića  

Ministar finansija mr Mlađan Dinkić

     
Uvodno predavanje ministra finansija na temu   Predavači, gosti i studenti školske 2006/07. na prvom času

Rukovodstvo Fakulteta i ministar finansija

­