­

U povodu proslave 25 godina od osnivanja, naš partnerski fakultet - Ekonomski fakultet Tehničkog univerziteta u Košicama je 20. i 21. septembra 2017. godine, organizovao međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Central European Conference in Finance and Economics“.

Veoma značajnu ulogu u radu konferencije imali su naši nastavnici prof. dr Dejan Erić i prof. dr Srđan Redžepagić. Pored uloga moderatora sesija, oni su vrlo uspešno predstavili rezultate svojih istraživanja o kretanju realnih deviznih kurseva u zemljama Istočne Evrope i problemima koji se odnose na inicijalne javne ponude u zemljama Jugoistočne Evrope.

U razgovoru sa rukovodstvom Ekonomskog fakulteta u Košicima, naši profesori su razmatrali mogućnosti unapređenja saradnje u domenu nauke, nastave i razmene nastavnika i studenata.

20 9 Prof. Eric KosiceProf. dr Dejan Eric – moderator sesije o finansijama i investicijama

20 09 S.Redzepagic KosiceProf. dr Srdjan Redzepagic - moderator na Konferenciji

20 09 KosiceNasi profesori sa dekanom Ekonomskog fakulteta u Kosicama prof. dr Mihalom Soltesom  

­