­

U utorak, 11.12.2007. godine, na Beogradskoj bankarskoj akademiji održana je Javna tribina na temu: "Zaduživanje opština: obveznice ili bankarski krediti - najnovija iskustva iz Mađarske".

Prezentacija gospodina Charles-a Jokay-a:
Municipal Borrowing - Bonds or Bank Loans, Recent Experiences from Hungary 

 

dog_112Gospodin Charles Jokay, Ph.D., profesor na predmetu Public Policy na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) i izvršni direktor IGE Consulting Ltd., Budimpešta, Mađarska, kao predavač na Javnoj tribini dog_111Učesnici na Javnoj tribini
­