­

Prof. dr Hasan Hanić učestvovao je u radu Konferencije Medjunarodne asocijacije tržista kapitala (ICMA - International Capital Market Assotiation Annual Meeting and Conference) koja je održana u Briselu 27-29. maja 2010. godine.
Tom prilikom profesor Hanić se sastao i razgovarao s brojnim premijerima, ministrima i direktorima berzi najmoćnijih zemalja na svetu. Posebno opširne razgovore prof. Hanic je vodio sa profesorom Dzonom Bordom (John Board) koji je predsednik ICMA  centra u Redingu s kojim BBA ima potpisan Memorandum o razumevanju i koji je gostujući profesor na našem fakultetu. Profesor Hanić u svojstvu predsednika programskog odbora medjunarodnog simpozijuma Novi model rasta Srbije pozvao je profesora Borda (koji je inače i profesor na čuvenom fakultetu LSE) da s referatom ucestvuje na Simpozijumu koji se održava na BBA 16. i 17. juna 2010. godine.

hh_brisel_27maj_5Prof. dr Hasan Hanić sa Lars Erik Foresbergom, direktorom Evropske komisije za Srbiju hh_brisel_bov_27majprof. dr Hasan Hanić i Ana Bovan "Bovan Consulting" na trgu u Briselu
hh_brisel_27maj_4Zgrada Evropske komisije hh_brisel_27maj_3Prof. dr Hasan Hanić u poseti Berzi u Briselu (foto: d: Erić)
hh_brisel_27maj_2Zgrada u kojoj je održana konferencija Medjunarodne asocijacije tržišta kapitala hh_brisel_27maj_1Prof.dr Hasan Hanić u auli zgrade u kojoj je održana konferencija Medjunarodnog udruženja tržišta kapitala (foto: D. Erić)
­