­
Prof. dr Hasan Hanić učestvovao je u radu Seminara "Banking in the Western Balkans after the Crisis" koji je Narodna banka Srbije 
organizovala u saradnji sa Svetskom bankom 10-11. maja 2010. godine u Beogradu.
­