­
Giuseppe Dutto, profesor Univertziteta u Torinu otvorio je školsku godinu pete generacije studenata akademskih master studija.
19_nov_master_1Giuseppe Dutto, profesor Univertziteta u Torinu 19_nov_master_2Peta generacija studenata akademskih master studija
­