­
Danijela Stojanovic

Asistent

Predmeti na kojima je angažovana: Finansijsko računovodstvo

Kabinet: 206

Vreme prijema: sreda 17-18 h

Telefon: 26 35 823

E-mail: danijela.stojanovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Danijela Stojanović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, na smeru “Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina”. Na istom fakultetu je magistrirala 2010. godine (prosečna ocena 9,89) na temu "Informaciono-komunikaciona podrška razvoju elektronske trgovine", sa analizom studije slučaja u "Železnicama Srbije". Trenutno je student treće godine doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, studijski program “Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment”, izborno područje “Elektronsko poslovanje”. Od 2005. godine radi kao nastavnik ekonomske grupe predmeta u Petoj ekonomskoj školi „Rakovica“ u Beogradu, koju je i sama završila. Položila je državni ispit za licencu nastavnika 2009. godine. Učesnik je velikog broja domaćih i međunarodnih seminara i konferencija iz oblasti ekonomije, menadžmenta, informatike i obrazovanja. Predsednik je Nadzornog odbora Odbojkaškog kluba “Železničar” iz Beograda od 2012. godine, a saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, i član komisije za pregledanje programa stručnog usavršavanja u oblasti “Stručni predmeti u srednjem stručnom obrazovanju”, od 2018. godine.

Udžbenici i monografije

  • Recenzent udžbenika za 3. razred ekonomske škole “Finansijsko poslovanje”, autora dr Dušana Markovića i dr Sandre Stojadinović Jovanović, 2015. godina

Naučni i stručni radovi

  • L. Petrović, D. Stojanović, A. Labus (2018). “Development of an educational game: Augmented reality approach to edutainment”, XVI International Symposium SymOrg 2018, June 07-10, 2018, Zlatibor, Serbia.
  •  
    L. Petrović, I. Jezdovic, D. Stojanović, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić (2017). ”Development of an educational game based on IoT”, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Electrical Engineering at the University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ISSN: 2566-3682, pp 36-45.
  • Nedeljković, N., Stojanović, D. (2016). Use of Social Media in Investor Relations in Serbia, ECIN 2016: International Economics and Management Conference, Book of Proceedings, Belgrade, ISBN: 978-86-7329-100-0, pp. 269-273.
  • Stojanović, D., Bogdanović, Z., Nedeljković, N. (2016). Upotreba mobilnih tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju, Zbornik radova XLIII simpozijum o operacionim istraživanjima –SYM-OP-IS 2016, Tara, ISBN: 978-86-335-0535-2, pp. 71-74.
  • Stojanović, D., Stanisavljević, N. (2011). Internet u funkciji unapređenja odnosa sa javnošću ”Železnica Srbije”, E-trgovina 2011, zbornik radova na CD-u, Palić, ISBN: 978-86-910039-4-4, pp.116-121.
  • Stojanović, D., Stanisavljević, N. (2010). Elektronska trgovina u ”Železnicama Srbije”, E-trgovina 2010, zbornik radova na CD-u, Palić, ISBN: 978-86-910039-3-7, pp. 167-172.
­