­
TijanaKalicanin

Asistent

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Investicije u HoV
2. Marketing istraživanje

Kabinet: 207

Vreme prijema: po dogovoru uz najavu mail-om

Telefon: 011 2621-730

E-mail: tijana.kalicanin@bba.edu.rs

 

Biografija

Tijana Kaličanin je rođena u Beogradu 1991. godine. Tokom osnovne i srednje škole bila je stipendista Opštine Paraćin kao jedan od najboljih sportista i dobitnik nagrade Dositeja - Fonda za mlade talente. Tijana je školske 2010/2011 upisala osnovne akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Tokom osnovnih studija obavila je praksu u osiguravajućoj kompaniji Wiener Städtische a.d.o. Beograd. Bila je aktivan član studentske organizacije AIESEC Srbija i član studentskog parlamenta. Tijana je diplomirala 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji sa prosekom 9,72. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Opštine Paraćin zahvaljujući visokoj prosečnoj oceni koje je ostvarila tokom studiranja. Školske 2013/2014 godine upisala je master studije, smer Bankarstvo, finansije i biznis koji je završila sa prosekom 10,00 odbranivši rad pod nazivom „Tržišna koncentracija bankarskog sektora u Republici Srbiji“ pod mentorstvom profesora dr Hasana Hanića, redovni profesor kao i članovima komisije profesor dr Zoran Grubišić, redovni profesor i dr Vladimir Medan, docent. Tijanin master rad bio je jedini rad od strane Fakulteta predložen za godišnju nagradu Privredne komore Beograda za školsku 2015/2016 godinu. Master rad kao predlog za nagradu podržali su dr Ivana domazet, Predsednik naučnog veća Instituta ekonomskih nauka, prof. dr Zoran Grubišić, prodekan i dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke. Dobitnica je priznanja Fakulteta za izuzetne rezultate ostvarene tokom master akademskih studija. Od oktobra 2014. godine počela je da radi kao Saradnik na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Akademska karijera kandidata Tijane Kaličanin počela je školske 2015/16 godine kada je angažovana na Beogradskoj bankarskoj akademiji kao student demonstrator za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije na predmetu „Investicije u hartije od vrednosti“. Tijana je na sednici nastavno-naučnog veća 1. novembra 2017. izabrana u zvanje Asistenta.

Naučni i stručni radovi

  1. Kaličanin, T. & Hanić, E. (2017). Comparative analysis of the market power in the banking sectors. International Scientific Conference Economy of Integration, 07-09 Decembar, University of Tuzla, Faculty of Economics.
  2. Kaličanin, T., Hanić, A., Jovanović, M. & Hasan, K. A. (2017). Influence of the FDI Inflows in economic growth in Montenegro.
  3. Hanić, H., Kaličanin, T. & Bodroža, D. (2017). Comparative Analysis of the Influence of FDI Inflows on Economic Development Between Serbia and Poland, Institute of Economic Research, No. 43/2017, Poland: Toruń.
  4. Domazet, I., Kaličanin, T. & Stošić, I. (2017). Analysis of resources in order to encourage the production of biomass energy, International Scientific Conference on Objectives of Sustainable Development in the Third Millennium, 20-22 April, Scientific Profesisonal Society for Environmental Protection of Serbia, ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 512442466, Serbia: Belgrade, pp. 107.
  5. Kaličanin, T. & Hanić, A. (2016). Analysis of concentration in the financial sector, In: Directions of structural changes in the EU accession process, ed. Minić J. et al., Institute of economic sciences, ISBN 978-86-89465-26-6, COBISS.SR-ID 512418146, Serbia: Belgrade, pp. 308-324.
  6. Kaličanin, T. & Hanić, A. (2016). Comparative analysis of the degree of instability and uncertainties in banking sector in Serbia and selected Central and Eastern European Countries, In: Europe and Asia: economic integration prospects, ed. Richet, X. et al., CEMAFI International, ISBN 979-10-96557-02-8, COBISS.SR-ID 512399714, France: Nice, pp. 277-292.
  7. Kaličanin, T. & Hanić, A. (2016). Comparative Analysis of Levels of Banking Sector Markets Concentration in CEE Region, Economic Analysis, Vol. 49, br. ½, Institute of economic sciences, ISSN 1821-2573, COBISS.SR-ID 224804620, Serbia: Belgrade, pp. 59-72.

Istraživački projekti i naučne studije

  1. Uloga i značaj eksportno kreditnih agencija za rast i razvoj privreda u tranziciji – važnost postojanja institucionalne podrške izvozu, naručilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, BBA, Beograd, 2017.
  2. Osnivanje privrednog društva Scania Leasing d.o.o., naručilac: Scania CV Aktiebolag, BBA, Beograd, 2017.
­