­

Nastavni plan obuhvata obaveznu stručnu praksu koja se izvodi u vodećim finansijskim institucijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim i penzionim fondovima, brokerskim kućama). Stručna praksa se obavlja u periodu od drugog semestra do kraja studija.

Fakultet je tokom prethodnih godina ostvario uspešnu saradnju sa velikim brojem renomiranih institucija, kao što su:

BANKE

 • AIK banka a.d.Beograd
 • Alpha bank Srbija, Beograd
 • Banka Intesa a.d., Beograd
 • Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 • Credit Agricole Group, Novi Sad
 • Erste banka a.d., Novi Sad
 • Eurobank EFG, Beograd
 • Findomestic Beograd a.d., Beograd
 • JUBMES banka a.d., Beograd
 • Komercijalna banka a.d. Beograd
 • Marfin Bank, Beograd
 • Opportunity banka a.d., Novi Sad
 • OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad
 • ProCredit Bank a.d., Beograd
 • Raiffeisen bank a.d., Beograd
 • Sociate Generale banka Srbija, Beograd
 • Srpska banka a.d., Beograd

OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE

 • AMS osiguranje a.d.o., Beograd
 • AXA životno osiguranje a.d.o., Beograd
 • Generali osiguranje, Beograd
 • Dunav osiguranje a.d.o., Beograd
 • Globos osiguranje a.d.o., Beograd
 • Wiener Stadtische osiguranje a.d., Beograd

DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

 • ASSECO SEE
 • Baker Tilly WB revizija, Beograd
 • BDO BC Excel, Beograd
 • Beogradska berza a.d., Beograd
 • Citadel, Beograd
 • Deloitte, Beograd
 • Diners Club International, Beograd
 • Dunav društvo za upravljanje dobovoljnim penzijskim fondom, Beograd
 • EOS MATRIX,Begorad
 • Ernst & Young, Beograd
 • Fima International,Begorad
 • FIMA Invest a.d., Beograd
 • Focus team revizija, Beograd
 • Front team investments, Beograd
 • Garancijski fond a.d., Beograd
 • Hipobroker a.d., Beograd
 • HK Krušik IRC d.o.o., Valjevo
 • Jorgić BROKER, Beograd
 • JUGOIMPORT SDPR J.P.
 • Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, BiH
 • LINK CONSULTANTS INTERNATIONAL
 • MMS Communications, Beograd
 • Porsche Leasing SCG d.o.o., Beograd
 • RPS Audit & Consulting d.o.o, Beograd
 • SEAF Washington LLC, Beograd
 • Sinteza invest group, Beograd
 • Synergy Capital, Beograd
 • Triglav penzijski fondovi, Beograd
 • UniCredit Leasing d.o.o., Beograd
 • V+O Communications Ltd., Beograd
 • ZEPTER International d.o.o.
 • Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
­