­

 

 

dragan_milinkovic

Podaci o nastavniku ili saradniku
Zvanje Vanredni profesor
Predmeti Razvoj veština, Liderstvo
Kabinet 206
Vreme prijema Utorak, 15.00-16.30
Sreda, 17.00-18.00
Telefon 2627-272
E-mail dragan.milinkovic@bba.edu.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

- Razvoj veština (poslovni maniri i veštine komunikacije)
- Poslovna etika (moral poslovnih ljudi, etika i novac)
- Liderstvo (sa razvojem veština)

Biografija:

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Institucija

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Godina

1996.

Zvanje (diploma)

Doktor dramskih nauka

 

 

Institucija

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Godina

1982.

Zvanje (diploma)

Magistar filoloških nauka

 

 

Institucija

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Godina

1978.

Zvanje (diploma)

Diplomirani producent

 

 

Institucija

Viša ekonomska škola u Beogradu

Godina

1972.

Zvanje (diploma)

Ekonomista spoljne trgovine

 

 

Institucija

Univezitet D’Ophine Paris

Godina

2002.

Zvanje (diploma)

Međunarodni ekspert u oblasti ekonomike kulture

 

 

Profesionalna karijera

 

 

Godina

Institucija

Pozicija

2008-2012

Beogradska bankarska akademija

Vanredni profesor

2004-2008

Institut ekonomskih nauka Beograd

Naučni saradnik

1997-2004

Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje

Docent, vanredni profesor

1991-1997

Foreign office correspondent London

Akreditovani dopisnik

1987- 1991

Udruzenje filsmkih stvaralaca Srbije

Samostalni producent

1983-1987

Nacionalni ansambl „Kolo“ Beograd

direktor

1972-1983

Vatrostalna Zenica, Predstavnistvo Beograd

Šef odelenja spoljne trgovine,

 

 

Funkcije

 

Godina

Institucija

Funkcija

2005-2007

FCS

Izvršni direktor

2007-

Federacija filmskih klubova Srbije

Predsednik

2011-

SEE a Paris - festival Jugoistočne Evrope

Direktor festivalaVažniji radovi i projekti:

a) Udžbenici i monografije (do 5)

 1. Milinković, D.F. (2010) Filmski Sokrat, Svedočenja o Ratku Đuroviću, Filmski centar Srbije, Beograd
 2. Milinkovic, D., Bazić, M. (2009) Komunikacione veštine i efektivno liderstvo, BBA, Beograd
 3. Milinkovic, D., Popovic, Z. (2008), Razvoj veština, BBA, Beograd
 4. Milinković, D.F. (2007) Uvod u ekonomiku kulture, IEN-BBA, Beograd
 5. Milinković, D.F. (2004) Roman u jugoslovenskom filmu, 1945-1990, Institut za film, Beograd
 

b) Naučni i stručni radovi (do 10) 

 1. ABOUT THE ECONOMICS OF CREATIVITY (O ekonomici kreativnosti), Ekonomske analize No.3-4, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2010.
 2. KULTURNI KAPITAL I ODRŽIVOST, Zbornik radova No.1, Univerzitet Megatrend, Beograd, 2009
 3. ARTS IN MARKET ECONOMY (Umetnost u tržišnoj ekonomiji), Zbornik radova „Challenges of Economic Sciences in 21st Century“, Institut ekonimskih nauka, Beograd, 2008.
 4. IS IZ POSSIBLE TO TEACH LEADERSHIP? (Da li je moguće učiti liderstvo?), Zbornik radova „Challenges of Economic Sciences in 21st Century“, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2008.
 5. ECONOMICS AND MOTION PICTURE (Ekonomika i pokretne slike), Mumbai Academy of Moving Image, Mumbai, India, March 6-8, 2008.
 6. MOVIE: WHY SUBTITLES NEED SUBSIDIES, Palm Spring Inernational Film Society, Short Fest 08, Palm Spring, LA, SAD, August 24-27, 2008.
 7. MEDIA ECONOMICS (Ekonomika medija), Beijing Film Academy, InternationalConference, Beijing, China, December 3-5, 2008.
 8. KULTURNA EKONOMIKA ILI EKONOMIKA KULTURE, Zbornik radova „Stanja i perspektive privrede Srbije“, redaktor dr Božo Draškovic, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2007.
 9. VREDNOST KULTURNOG PROIZVODA, Crnogorski ekonomski časopis, broj 3-4, Podgrica, 2007.
 10. KULTURNI KAPITAL I ODRŽIVOST, Ekonomske analize No.1-2, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2006.  

 

c) Istraživački projekti i naučne studije (do 5)

 1. CILECT, World Association of Films Schools, Media education & Media literacy, 2010-12, team leader
 2. Podrška tranziciji u ustanovama kulture, Nacionalni investicioni plan, 2009, rukovodilac projekta
 3. FFKS, Federacija filmskih klubova Srbije, Filmska umetnost u osnovnim i srednjim skolama, 2008, koordinator
 4. Transformacija Instituta za film i Osnivanje Filmskog centra Srbije, 2006-07, izvršni direktor projekta
 5. Vrednost kulturnog proizvoda, Balkansko istraživanje, Podgorica-Skopje-Tirana, SIKS, 2006, konsultant   
­