Aleksandra Bradić-Martinović u Torinu

U periodu od 15. do 29. aprila 2009. godine, Aleksandra Bradić-Martinović boravila je u  radnoj poseti na Scuola di Amministrazione dell’Universita degli Studi di Torino (SAA), u  okviru TEMPUS projekta Business University of the New Age in Serbia: BBA (BUONA).

Aleksandra je tokom svog borvka ostvarila saradnju sa kolegom Riccardom Magarinijem, Phd studentom koji joj je prikazao koncept obuke studenata SAA na SAP platformi i omogucio kontakt za proučvanje problematike informacione podrške poslovanja kompanije FIAT Automotivo. Svoje zaključke Aleksandra je prikazala u stručnom radu  DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS IN ZASTAVA AND THE FUTURE WITH FIAT.

 

april15_saska_torino1april15_saska_torino2