BANKEXPO

U periodu od 26-28. februara BBA je učestvovala na IV Međunarodnom sajmu bankarstva, opreme, usluga i osiguranja (BANKEXPO 07) na Beogradskom sajmu.

Kako je bankarsko tržište Srbije od strane eksperata iz ove oblasti trenutno svrstano u najatraktivnija tržišta u regionu, na ovom sajmu su se okupile 70 banaka i kompetentne finansijske institucije, kao i IT kompanije sa pratećom opremom i uslugama kako bi ovakvu manifestaciju iskoristile za promovisanje svojih usluga i proizvoda.

BBA je bila jedina visokoškolska ustanova prisutna na sajmu, zato sto je jedina i u zemlji na kojoj se koncentrisano izučavaju discipline iz oblasti savremenog bankarstva, a sa mnogim prisutnim bankama i institucijama već ima sklopljene ugovore o saradnji u oblasti izvođenja stručne prakse za svoje studente.