Beogradska Bankarska Akademija medju pet vodećih privatnih istraživačkih organizacija u Evropi

U konkurenciji privatnih fakulteta, instituta i istraživačkih agencija za dobijanje projekta Customer Satisfaction Survey, koji se odnosi na merenje zadovoljstva korisnika usluga Geodetskog zavoda Srbije, Beogradska Bankarska Akademija je – na osnovu  institucionalnih referenci i istraživačkih referenci potencijalnog rukovodioca projekta dr Hasana Hanića, profesora iz predmeta Istraživanje marketinga na BBA – prema restriktivnim kriterijumima Svetske banke, svrstana u prvih pet najboljih istraživačkih organizacija.

U drugom koraku, na osnovu dopunskih krikterijuma, biće odabrana najbolja istraživačka organizacija odnosno najbolji ponuđač usluge istraživanja merenja zadovoljstva korisnika usluga.