Business University of the New Age in Serbia: BBA (BUONA)

U petak, 26.10.2007. godine, u sklopu Projekta BUONA prof.Giuseppe Dutto, Scuola di Amministrazione dell’ Universita degli Studi di Torino (SAA)i prof. dr Besim Ćulahović sa Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva posetili su BBA. To je prvi u nizu sastanaka koji će se u naredne dve godine održavati na redovnoj osnovi. Prof. Giuseppe Dutto imao je priliku da obiđe zgradu BBA i uveri se u mogućnosti razvoja MBA studija koje i jesu cilj ovog projekta. U narednih devet dana koliko će gost iz Italije boraviti u Beogradu biće organizovani sasatanci sa svim predavačima sa Fakulteta.

U toku sutrašnjeg dana dolazi i prof. Miguel Angel Adame sa Univerziteta u Sevilji koja je takođe članica Konzorcijuma pri izradi ovog projekta.