Direktor IEN prof. dr Dejan Erić posetio Ekonomski fakultet u Ljubljani

Dana, 8. septembra 2008. godine, direktor Instituta prof. dr Dejan Erić posetio je Ekonomski fakultet u Ljubljani, najveću i napoznatiju obrazovnu instituciju u oblasti ekonomije u Republici Sloveniji.

U izuzetno prijateljskoj atmosferi direktor je upoznao ljubazne domaćine o aktivnostima IEN na proslavi jubileja 50 godina postojanja i aktivnostima i budućim aktivnostima BBA. Sa dekanom fakulteta prof. dr Dušan Mramorom i prodekanom sa naučnoistraživacki rad prof. dr Polonom Domadenik razmatrane su mogućnosti buduće zajedničke saradnje.