Dodela diploma i proslava Dana Fakulteta

Dana, 28.12.2008. godine u prostorijama Aero kluba BBA je svečano uručila diplome studentima i proslavila Dan Fakulteta.