Doktorska disertacija mr Radoja Zugica

Doktorska disertacija mr Radoja Zugica pod nazivom „Medjuzavisnost strukturnih promjena i efikasnosti investicija na primjeru Crne Gore“ sa izvestajem komisije izlozena je na uvid javnosti u kabinetu 207.