Doktorska disertacije mr Aleksandre Bradić Martinović

Doktorska disertacije mr Aleksandre Bradić Martinović pod nazivom „Platni sistemi u procesima evropskih integracija – zemlje zapadnog Balkana“ sa izvestajem komisije izlozena je na uvid javnosti u kabinetu 207.