Dr Hasan Hanić, profesor BBA, na godišnjem sastanku i konferenciji Medjunarodnog udruženja tržista kapitala u Briselu.

Prof. dr Hasan Hanić učestvovao je u radu Konferencije Medjunarodne asocijacije tržista kapitala (ICMA – International Capital Market Assotiation Annual Meeting and Conference) koja je održana u Briselu 27-29. maja 2010. godine.
Tom prilikom profesor Hanić se sastao i razgovarao s brojnim premijerima, ministrima i direktorima berzi najmoćnijih zemalja na svetu. Posebno opširne razgovore prof. Hanic je vodio sa profesorom Dzonom Bordom (John Board) koji je predsednik ICMA  centra u Redingu s kojim BBA ima potpisan Memorandum o razumevanju i koji je gostujući profesor na našem fakultetu. Profesor Hanić u svojstvu predsednika programskog odbora medjunarodnog simpozijuma Novi model rasta Srbije pozvao je profesora Borda (koji je inače i profesor na čuvenom fakultetu LSE) da s referatom ucestvuje na Simpozijumu koji se održava na BBA 16. i 17. juna 2010. godine.

hh_brisel_27maj_5 hh_brisel_bov_27maj hh_brisel_27maj_4 hh_brisel_27maj_3 hh_brisel_27maj_2    hh_brisel_27maj_1