Dr Slavenko Grgurević i mr Saša Stefanović učestvovali na međunarodnoj konferenciji u Draču

Dr Slavenko Grgurević i mr Saša Stefanović, nastavnici Beogradske Bankarske Akademije učestvovali su u radu Druge međunarodne naučne konferencije „Social, Political, and Economic Change in the Western Balkans“ koja je  održana u Draču (Albanija),  25-27. juna 2010. godine.