ECDL Start sertfikat

18.,19. i 21. marta 2011 organizovaće se polaganje ispita za sticanje ECDL sertifikata u IT sali na I spratu.

Pre polaganja ispita studenti moraju pokazati na uvid indeks kako bi se proverio identitet i utvrdilo da su ispunili uslov (položen predmet Informacioni sistemi) za polaganje ECDL – Start sertifikata.

Studenti su podeljeni u tri grupe – preuzmite pregled studenata po grupama.

Preuzmite raspored polganja po grupama.