PUBLISHING

Прање новца и његов утицај на економски развој и прерасподелу друштвеног богатства

Money laundering and its impact on economic development and redistribution of social wealth

Slobodan Radonjic
Belgrade: DESIRE: Belgrade Banking Academy, 2016 (Belgrade: PRESS)
336 p. : illustration ; 23 cm
ISBN 978-86-84491-05-5
COBISS.SR-ID 224621068