Fakultet akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

U sredu, 27.02.2008. godine Ministarstvo nauke Republike Srbije donelo je odluku o akreditaciji Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.