Finalni događaj u okviru projekta ZNANJE

 

Dragi srednjoškolci,
Obaveštavamo vas da se datum finalnog skupa projekta „Znanje“ pomera na 18. maj, 2011. god. kada ćete na Beogradskoj bankarskoj akademiji (Zmaj Jovina 12, Beograd) od 11:00-13:00h, imati priliku da predstavite svoje kreativne preduzetničke ideje pred menadžerima banaka i kompanija.
Ovo smo odlučili nakon dobijenih sugestija i razgovora sa učenicima, nastavnicima i direktorima iz veceg broja srednjih škola u kojima nam je objašnjeno da veliki broj učenika iz poznatih razloga (skraćenje časova i njihovo neredovno održavanje u proteklih nekoliko meseci) nije moglo da spremi svoje radove i prezentacije na način kako su to zamislili.
Vas koji ste krenuli sa radom na svojim projektima, pozivamo da iskoristite ovaj period i da ih dodatno unapredite, a vas koji niste stigli da počnete sa radom, da iskorisite ovu mogućnost i da nam sada u produženom roku, do ponedeljka, 9. maja pošaljete svoje radove na office@bba.edu.rs
Podsećamo vas na propozicije projekta:
• Na takmičenju u okviru projekta „Znanje“ pravo da učestvuju imaju srednjoškolski učenički timovi koji se sastoje od po 3 člana i jednog mentora (nastavnike srednje škole)
• Obaveza timova je da pripremi kratak esej u formatu biznis plana (najviše do 10 strana); za ovu svrhu na BBA možete dobiti mentorsku podršku (za informacije se obratite na gore navedeni mejl)
• Obaveza timova koji prođu uži izbor je da na završnom skupu prezentuju svoj rad
• Selekciju učeničkih radova koji će učestvovati na finalnom takmičenju će izvrsiti nastavnici BBA
• Konačni izbor najboljih radova će načiniti žiri menadžera na završnom skupu na osnovu eseja koji će im tom prilikom biti uručeni i na osnovu kreativnosti i ubedljivosti učeničkih prezentacije
• Najbolji timovi će biti nagrađeni od strane BBA i njenih partnera sa godišnjim stipendijama za studiranje na BBA i jednonedeljnim studijskim putovanjem u Italiju sa posetama italijanskim kompanijama, kao što su FIAT, Banca Intesa, Lavazza, Ferrero, Mondo i dr.

Rukovodilac Projekta „ZNANJE“
Prof. dr Zvonko Brnjas