Gordana Dostanić, direktorka Beogradske berze održala je gostujuće predavanje

Gordana Dostanić, direktorka Beogradske berze održala je gostujuće predavanje za studente BBA na predmetu Berzansko poslovanje u utorak, 10. aprila 2012. godine u 13 časova.