Direktorka marketinga Alpha banke održala predavanje

Direktorka marketinga Alpha banke Marina Švabić je 13.05.2008. u okviru predmeta Principi marketinga održala predavanje.