Gostujuće predavanje gospodina Ilan Wolkova

U sredu, 23. maja 2007. godine, u okviru predmeta Strategijski menadžement gostujuće predavanje održao je Ilan Wolkov, direktor Belgrade Office, Bank Akademie International EFSEE (European Fund South East Europe).